Subdodávka do projektu TAČR SS05010134 - Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny

Mgr. Tereza Pohanková
Doktorand (interní)
Mgr. Pavel Vyvlečka
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2022 - 2024 | Zdroj financování: TAČR / ÚVGZ AV ČR