Spationomy 2.0: Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games

Doba řešení: 2019 - 2022 | Zdroj financování: ERASMUS+, č. 2019-1-CZ01-KA203-061374