Prostorové simulační modelování dostupnosti

Doba řešení: 2014 - 2015 | Zdroj financování: GaČR - reg. č. 14-26831S