Posouzení efektivnosti změn ve využívání krajiny pro retenci a retardaci vody v malých povodích jako preventivní opatření před povodněmi

Doba řešení: 2003 - 2004 | Zdroj financování: AOPK