Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty

Doba řešení: 2003 - 2005 | Zdroj financování: VaV/620/11/03