NeoCartoLink - Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace

Doba řešení: 2012 - 2014 | Zdroj financování: OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010

Cílem projektu je vytvoření produktivního partnerství mezi institucemi terciárního vzdělávání. Projekt si klade ambice intenzivněji propojit výzkumné, pedagogické a aplikační odborníky společně se studenty kartografie do znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahraničních poznatků a zkušeností a jejich šířením pomocí seminářů a konzultací, účastí na zahraničních stážích a konferencích.