Metody umělé inteligence v GIS

Doba řešení: 2009 - 2012 | Zdroj financování: GAČR 205/09/1079