LaPlaNt - Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny

Doba řešení: 2015 - 2016 | Zdroj financování: EHP-CZ02-OV-1-027-01-2014