Interaktivní mapa geomorfologického členění ČR

Doba řešení: 2002 - 2002 | Zdroj financování: Autodesk Academia 2002

Cílem projektu bylo převedení mapových a textových informací o geomorfologickém členění ČR do digitální podoby v prostředí sw firmy Autodesk. Výstupem je interaktivní mapa regionálního členění georeliéfu ČR  napojená na soubory obsahující popis jednotlivých geomorfologických jednotek.