Integrace GPS & GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny

Doba řešení: 2003 - 2004 | Zdroj financování: VaV/640/02/03