Inovace předmětu Skriptování pro geografické informační systémy

Doba řešení: 2012 - 2012 | Zdroj financování: FRVŠ č.52 F1a

Projekt inovuje náplň předmětu s kódem KGI/SKRI a názvem „Skriptování v GIS“. Inovace programování je zaměřena na sestavování pokročilých postupů pomocí technik vizuálního programování (Visual Programming Language – VPL), které jsou dostupné v softwaru ArcGIS. Inovace se také dotkne předmětu CAD, kde bude probrán Work Flow Designer v AutoCAD Map 3D. Řešitelem je Z. Dobešová.