Inovace předmětu Mapování a hodnocení změn v krajině pomocí geoinformačních technologií

Doba řešení: 2009 - 2009 | Zdroj financování: FRVŠ 1482/2009

Projekt umožní individuální sběr bezkontaktních informací o struktuře krajiny, zpracovávat pokročilé analýzy heterogenity krajiny a predikční modely vývoje v prostředí GIS nástrojů s následným využitím ve výuce a výzkumu a monitoring vybraných segmentů krajiny.