Implementace informačního systému pro obec Valašské Klobouky

Doba řešení: 2008 - 2009 | Zdroj financování: MěU Valašské Klobouky

Cílem projektu je implementace informačního systému území pro území ORP Valašské Klobouky. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je tvorba dat pro pasport zeleně a základního pasportu komunikací, jakož i integrace dat stávajících. 
Implementací se rozumí instalace informačního systému, uživatelské nastavení informačního systému podle požadavků objednatele a integrace informačního systému do stávajících systémů objednatele.