Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Doba řešení: 2017 - 2020 | Zdroj financování: Program spolupráce Sasko - Česká republika 2014-2020