Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Odborný asistent
Doba řešení: 2018 - 2023 | Zdroj financování: NAKI II

Souhrnným hlavním cílem projektu je vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS) a certifikované metodiky vycházející z interdisciplinárně pojatého výzkumu historické krajiny na pomezí českého Slezska a severní Moravy, které by výrazně napomohli primární ochraně archeologických památek, tj. nejen ve smyslu jejich prosté evidence, ale:

a) ve smyslu jejich predikce a včasné identifikaci vycházejíc z analýzy a determinace jejich obecných prostorových a environmentálních vlastností;
b) dále ve smyslu kategorizace a strukturalizace informací o jejich míře ohrožení;
c) a nakonec ve smyslu jejich možného využití a zhodnocení v budoucnu.

Vycházíme přitom z premisy, že moderní památková péče se vzhledem k razantním proměnám krajiny způsobeným stavební a industriální činností během posledních 150 let nemůže opírat pouze o v podstatě prostou evidenci jednotlivých „bodových“ a „omezeně plošných“ památek (viz Státní archeologický seznam). Výzkum se územně zaměří na širší oblast Moravské brány s přiléhajícími geomorfologickými oblastmi Hornomoravského úvalu, Nízkého Jeseníku, Ostravské pánve, Podbeskydské pahorkatiny, Západních Beskyd, Slovensko-moravských Karpat, resp. z územně správního hlediska na území okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava – město, Karviná a Přerov a přiléhajících částí okresů Opava, Olomouc, Kroměříž, Vsetín.