Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv (projekt Katedry rozvojových a environmentálních studií)

Doba řešení: 2018 - 2021 | Zdroj financování: GAČR