Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku

Doba řešení: 2003 - 2005 | Zdroj financování: GA ČR 205/02/0211

Společný projekt naší katedry a Geografického ústavu PřF MU Brno a Ústavu Geoniky AVČR, pob. Brno.
Řešené okruhy: časová a prostorová analýza geomorfologických extrémů, biogeografické aspekty dopadů geomorfologických extrémů, časová a prostorová variabilita a dopady hydrometeorologických extrémů v období 1961-2000,chronologie hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů za posledních 500 let, datové modelování PE v prostorových databázích pro jejich zpracování v GIS, kartografická vizualizace prostorových databází PE se zřetelem na spektrum uživatelů, hodnocení PE na Moravě a ve Slezsku v kontextu globálních změn, geografická syntéza, vývojové trendy, rizika.