Extrémní hydrologické jevy v povodí. - D.Ú: Hodnocení podmínek vzniku a hodnocení důsledků extrémních hydrologických jevů v krajině metodami DPZ a GIS

Doba řešení: 1999 - 2001 | Zdroj financování: GA ČR 103/99/1470