Evaluation of hazard-mitigating hybrid infrastructure under climate change scenarios

Doba řešení: 2023 - 2025 | Zdroj financování: GAČR 23-04520L