Diverzita xerotermní vegetace podél panonsko-karpatské fytogeografické hranice

Doba řešení: 2000 - 2001 | Zdroj financování: GA ČR MŠMT č.29 - KONTAKT