Data mining and analyzing of urban structures as contribution to European Union studies

Doba řešení: 2020 - 2023 | Zdroj financování: ERASMUS+ Jean Monnet Module

Cílem projektu je inovace dvou kurzů magisterského studia Geoinformatiky a kartografie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Inovovaná témata se týkají zpracování digitálních dat Evropské unie pomocí data mining, statistik a metod prostorové analýzy.