CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR

Doba řešení: 2015 - 2016 | Zdroj financování: EHP CZ02