Collaborating in understanding of an uncertainity in natural phenomenons using GIS visualisations

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
Doba řešení: 2010 - 2010 | Zdroj financování: EEA grants, Norway grants

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska.