Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností

Doba řešení: 2015 - 2017 | Zdroj financování: TAČR - alfa

Cílem projektu je aplikace pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a jejich dynamiky.
Dílčími výzkumnými směry je testovat nové přístupy ke sběru dat s využitím obrazových technik v oblasti
multispektrálního snímání, využití bezdrátových senzorových sítí (AWSN) se zapojením umělé inteligence (neuronové sítě, znalostní báze…).