Atlas krajiny ČR

Doba řešení: 2003 - 2007 | Zdroj financování: MŽP VaV/600/1/03

Tvorba nového národní atlasu ve spolupráci řady institucí: VÚKOZ, KGI PřF UP Olomouc, UK Praha, ČZU Praha, MU Brno, ČGS Praha, MGEData s.r.o. VÚV TGM Praha, AOPK.