Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech

Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Jakub Žejdlík
Doktorand (interní)
Mgr. Jakub Koníček
Doktorand (interní)
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
Odborný asistent
Doba řešení: 2023 - 2027 | Zdroj financování: Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050

Cílem projektu je novým, modernizovaným celoúzemním výzkumem nářečí českého jazyka identifikovat jejich současný stav, zdůvodnit změny v jejich regionální distribuci a výsledky prezentovat v Atlase českého jazyka. Od posledního celoúzemního výzkumu nářečí, realizovaného dialektology Ústavu pro jazyk český, uplyne 50 let. Tehdy byl zaznamenán archaický stav českých nářečí, popsaný pak v šestidílném Českém jazykovém atlase (knižně 1992–2011, online zde a zde). Nářečí od té doby prošla velkými změnami vyvolanými faktory sociálními, hospodářskými a politickými. Projekt naváže na zkušenosti z předchozích bádání. S využitím pokroku v rozvoji informačních technologií vzniknou výsledky, jež povýší výkon i kvalitu dialektologického výzkumu a budou uplatnitelné i pro budoucí generace dialektologů: softwarový nástroj použitelný při moderních metodách sběru, ukládání, správě, zpracování a vizualizaci různých typů nářečních dat a metodika pro sběr dialektologického materiálu. Shromážděná nářeční data z tematických okruhů člověk, jeho život a okolní prostředí budou prezentována mimo jiné prostřednictvím interaktivní multimediální mapy, současný stav nářečí v konfrontaci s výsledky výzkumu uskutečněného před 50 lety představí výstava (s kritickým katalogem) a Atlas českého jazyka.