Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace vhodného managementu cenných území

Doba řešení: 2003 - 2006 | Zdroj financování: VaV/620/12/03

Ve všech oblastech je terénní práce prováděna pomocí detailních síťových map a nebo leteckých snímků. Pro zjednodušení práce v terénu byly vytvořeny škrtací formuláře („škrtáky“) s předtištěným seznamem sledovaných taxonů. Získané údaje z terénu a literatury jsou přepsány do modulu Survey Pro počítačového systému Janitor.