Adaptace nástrojů pro modelování změn biodiverzity

Doba řešení: 2017 - 2017 | Zdroj financování: UVGZ AV ČR, v.v.i.

 

Předmětem je  adaptace nástrojů pro modelování změn biodiverzity. Použitými modely jsou a) GLOBIO – poskytující informace o možném ohrožení biodiverzity a b) MARXAN  –  generující podklady pro strategii ochrany biodiverzity.