Skip to main content

Autor: Rostislav Nétek

Nabídka studentských brigád ve společnosti GRAPO s.r.o.

Nabízíme způsob, jak si přivydělat během studia, aniž by to ovlivnilo Vaše studijní povinnosti. 

1) Brigáda ve výrobě reklamy:

  • Zahrnuje drobné manuální práce s občasným použitím ručního nářadí (vrtačky, nýtovačky), kompletaci světelných i nesvětelných nápisů, lepení desek, nátěr polystyrenů a osazování LEDkami.
  • Všechny dovednosti poskytneme a proškolíme. Budete pracovat v týmovém prostředí, ve kterém kolegové vždy rádi poradí.
  • Pracovní doba je v pracovní dny od 07:00 do 15:30, s možností flexibilní úpravy podle potřeb (např. ukončení práce ve 14:00).

2) Brigáda na oddělení tisku:

  • Zahrnuje obsluhu tiskového stroje, dokončování bannerů, ořez tiskovin, balení a třídění.
  • Pracovní směny jsou flexibilní (ranní, odpolední, noční) podle možností brigádníků, kteří si mohou volit směny dle dostupnosti. Pro volbu směn je vytvořený systém, ve kterém si brigádník může určovat priority kdy by chtěl chodit. 
  • Všechny dovednosti poskytneme a proškolíme.

3) Brigáda na oddělení frézy:

  • Zahrnuje obsluhu CNC formátovacího stroje.
  • Pracovní směny jsou převážně odpolední, s možností občasných nočních směn.
  • Opět všechny informace a know-how včetně proškolení zajistíme

Kontakt: Pavel Pičman, ppicman@grapo.cz, 725 444 816

Odměna: Start 150 Kč/hod s možností příplatků za práci o víkendech, noční směny a za vynikající výkony.

Pozice: Pracovník úseku DTM OLK

Olomoucký kraj hledá od 1. 7. 2022 nového kolegu či kolegyni na pozici pracovník úseku DTM na Krajském úřadu Olomouckého kraje. Ačkoliv se po přečtení toho, co bude dotyčný v rámci pracovní náplně dělat nezdá, že se jedná o GISáka, věřte, že to je práce přímo pro něj 😉 Více info v příloze

DTM_OK_poptavka_pracovnik_DTM_04_2021

Trojice oceněných z katedry na ceně rektora

Hned tři zástupce naší katedry ocenil rektor UP v rámci akademického týdne při předávání prestižní ceny rektora. Mgr. Tereza Nováková se umístila na druhém místě v kategorii magisterských prací v sekci Vědy o Zemi, vedle finanční odměny si mimo jiné vysloužila i úvodní fotku k této akci na Žurnále :-)

Čestné uznání rektora autorům odborných knih putuje do rukou doktorky Aleny Vondrákové za publikaci Tyflomapy – Tyflografika – Tyflokartografie a dokonce dvakrát doktoru Rostislavu Nétkovi: za publikace Webová kartografie a Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci (v jejímž autorském týmu byl i doc. Burian a dr. Pászto).

 

GIS Ostrava 2022

Tradiční konference GIS Ostrava 2022 se uskuteční v termínu 16.3. – 18.3.2022 formou online konference. Letošní téma zní „Smart City – vize a realita“ a „Earth Observation for Smart City and Smart Region“. Nový ročník tematicky navazuje na předchozí ročníky, zaměřené na smart city a smart region. V české konferenci se chceme zaměřit na roli geoinformatiky při budování chytrých měst, propojení s BIM a DTM, a využití dálkového průzkum Země. Sekce BIM již získala podporu z MPO. Anglická konference  nese název GIS Ostrava 2022 Earth Observation for Smart City and Smart Region. Finální příspěvky budou po recenzním řízení publikovány ve zvláštním čísle časopisu Geoscape. V novém ročníku sympozia navážeme na tradici 2-3 anglických workshopů s volným vstupem s vazbou na chytrá města a chytré regiony. V rámci sympozia také proběhnou semináře na další samostatná témata. Nabídneme prostor a organizační zázemí zájemcům o uspořádání semináře. Seminář může mít vlastní vložné. Sympozium je vzhledem k celosvětově stále nejisté situaci s pandemií COVID-19 připravováno již od počátku jako videokonferenční. Předpokládáme ale využití jiné technologie než MyOwnConference a zvýšení kvality přenosu obrazu a zvuku v on-line prostředí. Více informací na http://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php.

Semestrální práce ACART

V rámci obhajoby semestrálních prací studentů pátého ročníku v předmětu ACART, vznikly zajímavé tematické mapové aplikace, o které je škoda se nepodělit. Turistická mýdla představuje aplikace https://turistickamydla.cz/mapa/; sportovně laděné příznivce zaujme mapa fotbalových klubů v Olomouci https://acart.rollergis.cz/ nebo běžecké traily v Olomouci https://gis.upol.cz/traily/ ; (vylepšenou) mapu dětských hřišť v Olomouci najdete na http://lukasprilesky.cz/; a pokud by se někdo chystal do Liberce mrkněte na průvodce https://storymaps.arcgis.com/stories/6989f5ab3aed41d89b88453a250df496.