Tento výzkumný směr má dvě specializace  i) maloformátové snímkování zemského povrchu s následným zpracováním dat a ii) integraci senzorů a senzorových sítí do prostředí geoinformačních technologií (prostorových databází, webových a mobilních aplikací).

 

Výzkumné projekty: