Skip to main content

Zapojte se do mapování nářečí

30.5.2024

Připojte se do rozsáhlého výzkumu, který mapuje česká nářečí!

Cílem webového dotazníku je zjistit, jak se proměnila nářeční slovní zásoba za uplynulých 50 let, k čemuž nám může pomoci každý rodilý český mluvčí – zajímá nás, jaká slova používají příslušníci mladších i starších generací z Čech, Moravy a Slezska. Budeme proto rádi, když se do výzkumu zapojíte a když náš dotazník doporučíte svým blízkým a známým. Čím více zájemců se zapojí, tím věrohodněji dokážeme jazykovou rozrůzněnost v naší zemi zmapovat.

Dotazník spustíte na https://www.mapovaninareci.cz/dotaznik-web/
Podrobnější informace naleznete na https://www.ceskanareci.cz/celouzemni-narecni-vyzkum/