Skip to main content

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+

11.1.2023

Katedra vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+. Podrobnější informace o zahraničních stážích včetně přehledu nabízených destinací jsou dostupné na https://www.geoinformatics.upol.cz/novy/mobility . Přihlášení probíhá přes webovou aplikaci https://mobility.upol.cz/ . Termín pro přihlášení je 10. 2. 2023. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte doc. Buriana. Jedná se o výjezdy, které se uskuteční v akademickém roce 2023/24 (v zimním nebo letním semestru), je tedy nutné výjezd plánovat v dostatečném předstihu. Další výběrové řízení bude až za rok, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve.