Leták ke stažení v PDF

prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Identification of Surface Runoff Source Areas as a Tool for Projections of NBS in Water Management.

Rok vydání: 2022


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Vít Pászto, Ph.D.,

Geospatial Technologies for Geoparticipation

Rok vydání: 2022


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Open Data and Its Role in Geoparticipation

Rok vydání: 2022


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

The Application of City-Building Games in Spatial Planning

Rok vydání: 2022


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Mgr. Radek Barvíř, Ph.D., Mgr. Jakub Koníček, RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí

Rok vydání: 2022


Detail publikace
Mgr. Karel Macků, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Vít Pászto, Ph.D.,

Anti- and Post-COVID-19 Measures Taken by the Czech Government in Relation to the Spatial Distribution of COVID-19 Indicators

Rok vydání: 2022


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Monetary Evaluation as a Decision Support Tool for Environmental Assessment of Forest Natural Habitats

Rok vydání: 2021


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v česko-polském příhraničí.

Rok vydání: 2021


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Vít Pászto, Ph.D., RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.,

Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu

Rok vydání: 2021


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Identification of Surface Runoff Source Areas as a Tool for Projections of NBS in Water Management

Rok vydání: 2021


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Is it possible to maintain a biodiversity of natural habitats under global change and increasing landscape exploitation?

Rok vydání: 2020


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Vít Pászto, Ph.D.,

Spationomy: Spatial Exploration of Economic Data and Methods of Interdisciplinary Analytics

Rok vydání: 2020


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Karel Macků, Ph.D.,

Demographic Development Planning in Cities

Rok vydání: 2020


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Online Visualisation

Rok vydání: 2020


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Karel Macků, Ph.D.,

Spatial Analysis in Geomatics

Rok vydání: 2020


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Prostorové simulační modelování dopravní dostupnosti s empirickou studií Olomoucka a Ostravska

Rok vydání: 2020


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Floodplain Forests—Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape.

Rok vydání: 2019


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D.,

Modelling of the Water Retention Capacity of the Landscape

Rok vydání: 2019


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Integrated approach to the mitigation of biodiversity lost in Central Europe

Rok vydání: 2019


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Effects of Land Use on the Chemical Characterization of Imo River Basin and Its Catchments (Nigeria): A GIS Approach

Rok vydání: 2019


Detail publikace
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D., ,

Free and open source v geoinformatice

Rok vydání: 2018

První část skript se věnuje problematice otevřeného softwaru a jeho pozice oproti softwaru proprietárnímu. Jsou popisovány různé používané licence a z nich plynoucí důsledky, krátce je nastíněna historie hnutí. V druhé logické části je uveden komentovaný seznam otevřeného softwaru používaného pro GIS/GIT jak na desktopu, tak na serverech a ve webovém prostředí.


Detail publikace
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.,

Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii – praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu

Rok vydání: 2018


Detail publikace
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.,

Eye-Tracking Evaluation of Non-Photorealistic Maps of Cities and Photo-Realistic Visualization of an Extinct Village

Rok vydání: 2018


Detail publikace

Empirical testing of bends in workflow diagrams by eyetracking method

Rok vydání:


Detail publikace
,

Development of a Road Deficiency GIS Using Data from Automated Multi-sensor Systems

Rok vydání: 2017


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., , ,

Prediction models for landscape development in GIS

Rok vydání: 2017


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., ,

Land use – land cover change and soil-gully erosion relationships: a study of Nanka, SouthEastern Nigeria using geoinformatics

Rok vydání: 2017


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., , , Mgr. Karel Macků, Ph.D.,

Prediction of landuse development under influence of climate change

Rok vydání: 2017


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

The Projection of Global and Regional Climate Change Models into Selected Ecosystem Functions and Services (Case Study Czech Republic)

Rok vydání: 2017


Detail publikace
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D., , RNDr. Jan Brus, Ph.D.,

Advanced Map Optimalization Based on Eye-tracking

Rok vydání: 2012


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Diplomové práce z geoinformatiky

Rok vydání: 2002


Detail publikace
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Phenological Observation in the Czech Republic – History and Present

Rok vydání: 2012


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Geografické informační systémy I

Rok vydání: 2000


Detail publikace
RNDr. Jan Brus, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.,

An Assessment of Quantitative Uncertainty Visualization Methods for Interpolated Meteorological Data

Rok vydání: 2013


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Cvičení z GIS I – systém IDRISI

Rok vydání: 1997


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

SDSS Based on GIS

Rok vydání: 2014


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Digitální data v informačních systémech

Rok vydání: 1996


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Land Cover Disturbance due to Tourism in Czech Republic

Rok vydání: 2014


Detail publikace

Tematická kartografie

Rok vydání: 1999


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., ,

Analysis of spatial dependences of ecotones in the basin of Trkmanka river

Rok vydání: 2008


Detail publikace
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D., ,

Non-photorealistic 3D Visualization in City Maps: An Eye-Tracking Study

Rok vydání: 2015


Detail publikace

Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)

Rok vydání: 2000


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Analyses of evolution of floodplain forests landscape structure

Rok vydání: 2010


Detail publikace
RNDr. Jan Brus, Ph.D., prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

The user centered framework for the visualization of spatial data quality

Rok vydání: 2015


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Geoinformatická gramotnost: nezbytnost nebo nesmysl?

Rok vydání: 2002


Detail publikace
, prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Dependence of PM10 particles concentration on aerosol optical thickness value from the MODIS data

Rok vydání: 2010


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

The Digital Chart of the World: controversial but invaluable

Rok vydání: 1993


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

GPS v rukou geomorfologů

Rok vydání: 2000


Detail publikace
, Mgr. Vít Pászto, Ph.D.,

Stochastic approach for determining landslide activity

Rok vydání: 2010


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

GIS Courses – an Approach for the New Generation of Geographers

Rok vydání: 1998


Detail publikace
Mgr. Vít Pászto, Ph.D., , doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Statistical inferences – visualization possibilities and fuzzy approach computing

Rok vydání: 2010


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Czech GIS Data: in Context of European Data Availability

Rok vydání: 1994


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D.,

Intelligent Systems in Cartography

Rok vydání: 2012


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Evropa v pohybu – GIS Brno 1994

Rok vydání: 1994


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Advances in Spatial Planning

Rok vydání: 2012


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Počítače v zeměpise

Rok vydání: 1992


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Identification and Analysis of Urbanization and Suburbanization in Olomouc Region – Possibilities of GIS analytical tools

Rok vydání: 2012


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Cena dětské kresby Barbary Petchenik

Rok vydání: 2001


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.,

Walkability index in the urban planning: A case study in Olomouc city

Rok vydání: 2012


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Digitální data v modelování sesuvů s využitím Registru svahových deformací Geofondu čR

Rok vydání: 1997


Detail publikace
, prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Cartographic visualization for DEM quality assessment

Rok vydání: 2010


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Digitální data ve fyzickogeografických aplikacích

Rok vydání: 1996


Detail publikace

Digitální zpracování obrazu. Systém Idrisi32 Release Two

Rok vydání: 2006


Detail publikace
, prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Relief for Models of Natural Phenomena

Rok vydání: 2010


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Cvičení z GIS II. – Systém Idrisi32 Release Two

Rok vydání: 2004


Detail publikace
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.,

Rich Internet Application pro podporu rozhodovacích procesů Integrovaného záchranného systému

Rok vydání: 2015

Monografie vychází z disertační práce autora obhájené v červnu 2015 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním tématem je hodnocení a implementace nejmodernějších geoinformačních technologií a postupů pro podporu rozhodovacích procesů krizového managementu. Práce řeší technologické, datově­obsahové, uživatelské i obecně­organizační aspekty, přináší pohled na nedostatky tzv. předcházející generace včetně návrhu možných řešení. Za inovativní autorské přínosy lze považovat definici WebGIS 2.0, vlastní koncept klienta Crismapp, aplikace frameworku See­Think­Do do oblasti krizového mapování a Maslowovy pyramidy jako analytického hodnotícího nástroje. Na základě připomínek a návrhů členů HZS vznikla série reálných aplikací pro nasazení v s cílem zefektivnění nasazení složek IZS. Snahou autora bylo aplikovat nejnovější trendy a poznatky nejen z oboru geoinformačních systémů a přidružených technologií, ale i metody obecného webdesignu.


Detail publikace
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.,

Hodnocení 3D vizualizací v GIS s využitím sledování pohybu očí

Rok vydání: 2015

Monografie vychází ze stejnojmenné disertační práce, obhájené v červnu 2015 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním tématem je vyhodnocení vhodnosti metod 3D vizualizace v geografických informačních systémech pomocí analýzy eye-tracking experimentů. Díky klesající ceně profesionálních eye-trackerů a rozmachu levných zařízení je možné v blízké budoucnosti očekávat stále více eye-tracking studií zaměřených na analýzu map a kartografických děl.


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Senzorové systémy a jejich integrace s GIS v environmentálních studiích

Rok vydání: 2014

Skripta se věnují jedné z trendových oblastí ve světovým výzkumu přírodní sféry a to využití (geo)senzorů a senzorových sítí. Cílem skript je studentům přinést základní znalosti a návody pro správný výběr a jejich možné propojení s geoinformačními systémy. Text je doplněn řadou jednoduchých schémat, výpisů zdrojových kódu a konfiguračních souborů. Skripta jsou primárně určena studentům oborů věd o Zemi.


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Geoinformatika v prostorovém plánování

Rok vydání: 2014

Kniha je zaměřena na problematiku prostorového a územního plánování ve spojení s geoinformatikou. Kapitoly věnované geografickým nebo územně plánovacím tématům jsou pojaty tak, aby sloužily pro základní seznámení s problematikou. Přináší nejzásadnější informace a pojmy, důležité pro geoinformatika pracujícího v oblasti územního plánování (buď v pozici úředníka – pořizovatele, nebo v pozici zaměstnance – zpracovatele)


Detail publikace
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Netechnologické aspekty mapové tvorby

Rok vydání: 2014

Monografie souhrnně popisuje problematiku netechnologických aspektů mapové tvorby. Každý z hodnocených aspektů mapové tvorby byl podrobně vymezen a u jednotlivých netechnologických aspektů byla provedena konkrétní případová studie pro potvrzení správnosti vymezení aspektu a potvrzení uvedených poznatků. Při realizaci případových studií byla využita řada různých výzkumných metod, mnohdy ve vzájemné kombinaci.


Detail publikace
RNDr. Jan Brus, Ph.D., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

CARTOCON2014 Conference Proceedings

Rok vydání: 2014

Sborník představuje hlavní příspěvky prezentované v rámci mezinárodní kartografické konference CARTOCON2014, kterou pořádala Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v termínu 25.–28. února 2014. Konference byla nejvýznamnější kartografickou akcí, jaká se kdy v České republice konala, a to nejen počtem téměř čtyř stovek účastníků, ale především díky velkému množství významných zahraničních hostů celkem z 29 zemí světa.


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

First StatGIS Conference Proceedings

Rok vydání: 2013


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Sborník příspěvků 3. letní školy Geocomputation in GIS

Rok vydání: 2013


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Vít Pászto, Ph.D., ,

Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru

Rok vydání: 2013


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D., RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D., RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.,

Tvorba geografického informačního systému malého území

Rok vydání: 2013


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice

Rok vydání: 2013

Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice představuje ojedinělý publikační titul s výsledky unikátního průzkumu služeb těchto školských poradenských zařízení. Na základě realizace cílů projektu ESF OP VK Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb proběhl v roce 2011 ve většině speciálně pedagogických center sběr informací mapující každý kontakt daného centra s klientem. V Atlasu jsou představeny získané poznatky o územních aspektech infrastruktury,


Detail publikace
,

Modelování růstových podmínek lesů v České republice

Rok vydání: 2012

K mapování charakteru přírodních podmínek jsou v současnosti zpravidla využívány různé typy ekologických zonací. Ekologické zonace suchozemské krajiny jsou řešeny na principech zjištění a zobrazení prostorových vztahů mezi různými fyzikálními, fyzikálně-chemickými nebo chemickými veličinami. Publikace se zaměřuje na aplikace fuzzy modelování vztahů mezi současným růstovými podmínkami a stavem lesů. Dosud neobvyklým způsobem jsme tak popsali odchylky mezi současným stavem krajiny a optimálním 


Detail publikace
Mgr. Vít Pászto, Ph.D., , prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Obce České republiky – příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010

Rok vydání: 2012


Detail publikace
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Atlas fenologických poměrů Česka

Rok vydání: 2012

Atlas fenologických poměrů Česka navazuje svým pojetím na Atlas podnebí Česka, vydaný v roce 2007. Je společným dílem Českého hydrometeorologického ústavu a Univerzity Palackého v Olomouci a svým obsahem je unikátní nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. Úvodní kapitoly informují o historii fenologických pozorování v českých zemích, o stávající síti fenologických stanic a o mezinárodní spolupráci. Nejobsáhlejší část atlasu tvoří charakteristiky jednotlivých druhů rostlin rozdělené do kapitol Polní plodiny, Ovocné dřeviny, Lesní rostliny – dřeviny a Lesní rostliny – byliny. Tyto charakteristiky obsahují nejen botanický popis jednotlivých druhů společně s hodnocením alergenů a fenologickým hodnocením, ale především mapy nástupu jednotlivých sledovaných fenologických fází dané rostliny v České republice. Publikace obsahuje přes 150 map, přičemž nechybí ani mapy srovnání klimatických charakteristik nebo nástupu vybraných fenologických fází v minulosti a dnes. Publikace je určena jak pro odbornou, tak laickou veřejnost.


Detail publikace
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Rok vydání: 2012

Publikace popisuje problematiku autorského práva v kartografii a geoinformatice v České republice. Úvodem do problematiky je hodnocení národního a mezinárodního kontextu v souvislosti s historickým vývojem autorsko-právní ochrany ve světě i v českých zemích, dále je proveden rozbor nejdůležitějších legislativních opatření a klíčových národních a mezinárodních dokumentů. Práce obsahuje komentář pramenů autorského práva a rozbor konkrétních aplikací autorsko-právních opatření v oblasti kartografie a geoinformatiky. Je popsána ochrana státního mapového díla, státem poskytovaných dat a datových vrstev i ochrana produktů kartografie a geoinformatiky v komerční sféře. Stěžejní část práce představují ilustrační případy porušování a možnosti uplatňování legislativní ochrany autorských děl.


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Ing. Jaroslava Mrázová, Mgr. Vít Pászto, Ph.D., , ,

Sborník příspěvků letní školy GEOCOMPUTATION IN GIS

Rok vydání: 2011


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Metody tematické kartografie – Vizualizace prostorových jevů

Rok vydání: 2011

Kniha je určena širokému okruhu tvůrců i uživatelů map a atlasů, a to nejen tematických. Systematicky utříděné poznatky napomohou nejen kartografům, ale především geografům, geologům, klimatologům, hydrologům, ekologům, architektům, stavebním inženýrům, geodetům, urbanistům a mnoha dalším odborníkům při tvorbě kvalitních tematických mapových děl.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., ,

Metody umělé inteligence v geoinformatice

Rok vydání: 2011

Publikace je společnou výzkumnou aktivitou odborníků různých specializací z UP Olomouc, VŠB – TU Ostrava a Ústavu informatiky Akademie věd. Autoři hodnotí a rozpracovávají aspekty využití metod umělé inteligence při zpracování, vizualizaci a interpretaci prostorových informací v geoinformačních technologiích. Publikace přináší základní teoretické i aplikační poznatky z problematiky umělé inteligence, zpracování prostorových dat, geoinformatiky a kartografie. Skládá se z 13 původních vědeckých př


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Inteligentní systémy v tematické kartografii [Inteligent Systems in Thematic Cartography]

Rok vydání: 2011

Kniha shrnuje poznatky aplikace umělé inteligence v oblasti tematické kartografie. Cílem je sběr a použití expertních znalostí z oblasti tematické kartografie, které přispějí k tvorbě správných mapových výstupů pomocí inteligentního systému. V knize jsou představeny základní postupy získávání a reprezentace kartografických znalostí.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Klimatická změna v e-learningové výuce

Rok vydání: 2011


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Hmatové mapy technologií 3D tisku

Rok vydání: 2010


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D., , RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009

Rok vydání: 2010


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D., , RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009

Rok vydání: 2010


Detail publikace
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D., ,

Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009

Rok vydání: 2010


Detail publikace
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D., , RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.,

Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch)

Rok vydání: 2010


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., ,

Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004, 2008

Rok vydání: 2009

Společným úsilím tří odborných zaměření vznikl Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Statistické výsledky z krajských voleb poskytlo regionální pracoviště Českého statistického úřadu v Olomouci, geoinformatické zpracování a sestavení všech map provedla Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a odborný komentář je dílem politologů z Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na mapách platných hlasů, volební účasti…


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

City logistics : dopravní problémy města a logistika

Rok vydání: 2009


Detail publikace
, prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Ekotony v současné krajině

Rok vydání: 2009


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.,

Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů

Rok vydání: 2009

Monografie prezentuje výsledky výzkumu v oblasti hodnocení GIS programů z hlediska kartografické funkcionality. Obsahem knihy je návrh metody CartoEvaluation v českém i anglickém jazyce. Dále kniha obsahuje výsledky aplikace metodiky na vybrané GIS programy. Vznik monografie byl podpořen grantem Mezinárodního Visegradského Fondu.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., , doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.,

Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu

Rok vydání: 2008


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., ,

AutoCAD Raster Design. Praktické použití

Rok vydání: 2008

Kniha je určena pro výuku produktu AutoCAD Raster Design 2009 pro bakalářský a navazující magisterský studijní obor Geoinformatika. V knize je prakticky ukázáno zpracování skenovaných mapových předloh, leteckých a družicových snímků a automatická vektorizace rastrových dat.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází

Rok vydání: 2008

Publikace je součástí řešení grantových úkolů GA ČR 205/04/0075 Využití geoinformačmních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst a GA ČR 205/06/0965 Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Atlas podnebí Ćeska

Rok vydání: 2007

Kniha shrnující stav podnebí v Česku za posledních více jak 50 let.


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.,

AutoCAD Map 3D

Rok vydání: 2007

Praktická uživatelská příručka pro verzi AutoCAD Map 3D 2008. Kniha obsahuje teorii a praktické příklady tvorby, správy a aktualizace dat. Dále příklady tvorby topologií, použití analytických funkcí, příklady vizualizace a tvorby tematických map. Přiložené CD obsahuje podklady ke cvičením z knihy.


Detail publikace
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.,

Nástroje podpory rozhodování v GIS

Rok vydání: 2006

Publikace se zabývá problematikou procesu rozhodování a mírou její implementace v prostředí současných GISů. Konkrétní příklady dokumentuje v prostředí ESRI a IDRISI.


Detail publikace

Digitální zpracování obrazu. Systém Idrisi32 Release Two

Rok vydání: 2006

Skriptum představuje text spojující prvky učebnice a počítačové příručky (manuálu). Poskytuje základní informace o dálkovém průzkumu Země a digitálním zpracování obrazu, simuluje řešení vybraných úloh a nastiňuje možné aplikace v geografii. Text obsahuje soubor 10 praktických cvičení se systémem Idrisi32 Release Two.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Cartography for GIS

Rok vydání: 2005

Publikace zachycuje, jak moderní technologie jako je Internet, GIS, multimedia aj. ovlivňují a obohacují současnou kartografii, a zároveň popisuje, jaké jsou možnosti využití těchto technologií při vizualizaci informací prostřednictvím map.


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.,

Sbírka příkladů Autodesk Map 3D

Rok vydání: 2005

Skriptum je sbírkou příkladů všech základních GIS funkcí realizovaných v Autodesk Map. Doprovodné www stránky s cvičnými daty.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Czech Geography at the Dawn of the Millenium

Rok vydání: 2004

Kniha pojednává nejen o historii české geografie ale také prezentuje výsledky současných vědeckých bádání z oblasti fyzické a humánní geografie, kartografie a geoinformatiky. Reflektuje situaci v oboru a ukazuje směr české geografie mezi lety 1993 a 2003.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Aplikovaná kartografie I.: Tematické mapy

Rok vydání: 2004

Skriptum „Aplikovaná kartografie I.: Tematické mapy“ je určeno širokému okruhu uživatelů map, a to nejen tematických. Text doplňuje a rozšiřuje obsah základních a dostupných textů používaných ve výuce geografické kartografie a tematické kartografie na vysokých školách. (dotisk 2. vyd.)


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Cvičení z GIS II. – Systém Idrisi32 Release Two

Rok vydání: 2004

Skriptum představuje text spojující prvky učebnice a počítačové příručky (manuálu). Poskytuje základní informace o GISech jako výkonném nástroji zpracování prostorových dat, simuluje řešení vybraných úloh a nastiňuje možné aplikace GISů v geografii. Text obsahuje soubor 10 praktických cvičení se systémem Idrisi32 Release Two.


Detail publikace
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.,

Databázové systémy v GIS

Rok vydání: 2004

Cílem tohoto skripta je získání základního přehledu znalostí z principů relačního databázového systému a znalostí z oblasti analýzy a návrhu databází. Příklady jsou orientovány do geoinformatické praxe.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Diplomové práce z geoinformatiky

Rok vydání: 2002

Publikace podává souhrn základních pokynů při sestavování diplomové (magisterské a bakalářské) práce i možnou aplikaci uvedené metodiky a formálních zásad v základních směrech při sestavování disertační nebo jiné odborné studie.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu

Rok vydání: 2001


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Geografické informační systémy I

Rok vydání: 2000

Skriptum je koncipováno jako učební text pro výuku předmětu Geografické informační systémy. První díl je věnovaný pojetí, historii a základním komponentům GISů. Pojednává o prostorových datech, jejich modelech a o organizační struktuře GISu. (dotisk 1. vyd.)


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Integrace prostorových dat

Rok vydání: 1999

Sborník příspěvků „Integrace prostorových dat“ byl vydán v rámci konference OLOMOUC´99 a nabízí odborné publikace o nových trendech zpracování a vizualizaci digitálních dat, prostorových databázích, analýzách a modelování.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Kartografie na přelomu tisíciletí

Rok vydání: 1997

Sborník příspěvků „Kartografie na přelomu tisíciletí“ byl vydán v rámci 12. kartografické konference v Olomouci a podává odborné příspěvky v oblastech nových trendů kartografie, uplatnění DPZ a digitální fotogrammetrie v kartografii, školské kartografie, kartografie a GIS aj.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Cvičení z GIS I – systém IDRISI

Rok vydání: 1997

Skriptum představuje text spojující prvky učebnice a počítačové příručky (manuálu). Poskytuje základní informace o GISech jako výkonném nástroji zpracování prostorových dat, simuluje řešení vybraných úloh a nastiňuje možné aplikace GISů v geografii. Text obsahuje soubor 10 praktických cvičení se systémem IDRISI verze 4.1.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Digitální data v informačních systémech

Rok vydání: 1996

Publikace předkládá odlišný pohled na digitální data v rámci geografie, kartografie, informatiky aj. Jednotlivé příspěvky tedy reprezentují pohledy několika oborů na problematiku digitálních dat v informačních systémech.


Detail publikace
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,

Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii

Rok vydání: 1995

Sborník příspěvků „Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii“ byl vydán v rámci konání kartografického sympozia OLOMOUC´95 a nabízí odborné příspěvky z oblastí standardizace a transformace digitálních dat, digitální databáze, kartografické reprezentace digitálních dat a digitální data ve výuce na VŠ.


Detail publikace