Skip to main content

Dálkový průzkum Země

Naši katedru navštívili zástupci firmy CBS Nakladatelství

Měli jsme tu čest přivítat zástupce významné česko/slovenské kartografické firmy CBS. Představili jsme jim naši bohatou kartografickou tvorbu, 3D laboratoř a možnosti využití 3D tisku v tyflokartografii nebo modelování prostoru. Nezapomněli jsme taky na technologii eye-trackingu. Na oplátku nám byla představena aplikace Map Explorer, která rozšiřuje statické kartografické produkty o interaktivní složku. Tato návštěva byla výjimečná i tím, že se jednalo o první návštěvu, která k nám doslova přiletěla – a to konkrétně vírníkem! Děkujeme CBS za inspirativní návštěvu a těšíme se na další spolupráci!

Detail zprávy

Geospatial Summer School 2024

Join Us for the GeoSpatial Summer School 2024! ️ When: 24—28 June, 2024 Where: Olomouc, Czechia Theme: GIScience & Health – “G3S Health 2024” In today’s interconnected world, understanding the relationship between geography, geoinformatics, and health is crucial. The GeoSpatial Summer School 2024 is your chance to explore this fascinating intersection and how geospatial technologies can transform healthcare, well-being, and health economics. From pandemic mapping to health service accessibility, learn from the experts through engaging lectures, hands-on workshops, and interactive practicals. Whether you’re a student, scholar, or professional, this event offers a unique platform to share your ideas, data, and projects and to gain cutting-edge skills and knowledge in GIScience. Don’t miss out on this opportunity to network, learn, and collaborate in the beautiful city of Olomouc! Register Now: http://gisummer.upol.cz/2024/registration-fee/ To UPOL students, the fee is waived! Let’s explore the future of health through the lens of geospatial science! ️

Detail zprávy

Na den geoinformatikem 2024

Chcete si vyzkoušet, jaké je to být studentem katedry Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci? ✨ Rádi bychom vás pozvali na speciální akci, která je určená všem budoucím studentům, kteří si podali (nebo zvažují podání) přihlášky ke studiu na naší katedře! Kdy: 21. června 2024 Kde: 17. listopadu 50, 779 00 Olomouc Co vás čeká: Prohlídka katedry – uvidíte, kde budete studovat. Informace o tom, co všechno budete muset udělat před nástupem ke studiu. Tipy, kde a za kolik můžete bydlet, kde se najíst nebo kde pařit. Co všechno obnáší studium na naší katedře. ‍♂️ Co je potřeba dohnat v geografii, informatice nebo angličtině. Návštěva počítačových učeben a specializovaných laboratoří. ️ Tvorba vlastní mapy a seznámení se s 3D tiskem, eye-trackingem, drony a tematickými atlasy. ‍ Setkání s budoucími učiteli, studenty a spolužáky. ❓ Možnost zeptat se na cokoliv, co vás zajímá. Tato akce je skvělou příležitostí získat lepší představu o oboru a připravit se na vaše budoucí studium! Pro více informací a bezplatnou registraci navštivte stránky https://www.geoinformatics.upol.cz/naden/ Po ukončení programu můžete navštívit třeba akci Přírodovědný jarmark (https://prirodovednyjarmark.upol.cz/), který se koná ve stejný den na Přírodovědecké fakultě. Těšíme se na vás!

Detail zprávy

Zapojte se do mapování nářečí

Připojte se do rozsáhlého výzkumu, který mapuje česká nářečí! Cílem webového dotazníku je zjistit, jak se proměnila nářeční slovní zásoba za uplynulých 50 let, k čemuž nám může pomoci každý rodilý český mluvčí – zajímá nás, jaká slova používají příslušníci mladších i starších generací z Čech, Moravy a Slezska. Budeme proto rádi, když se do výzkumu zapojíte a když náš dotazník doporučíte svým blízkým a známým. Čím více zájemců se zapojí, tím věrohodněji dokážeme jazykovou rozrůzněnost v naší zemi zmapovat. Dotazník spustíte na https://www.mapovaninareci.cz/dotaznik-web/ Podrobnější informace naleznete na https://www.ceskanareci.cz/celouzemni-narecni-vyzkum/

Detail zprávy

 

Katedra geoinformatiky je vůdčím pracovištěm v oblasti výzkumu a aplikace bezpilotních systémů (UAS). Na základě nejnovějších vědeckých poznatků, bohatých praktických zkušeností a špičkového vybavení dokážeme reagovat na aktuální požadavky v oblasti pořizování leteckých snímků. Jednou z našich hlavních oblastí zájmu jsou metody rychlého mapování, kde jsou požadovány aktuální snímky v době krizové události (např. povodeň, sesuv, větrná kalamita). Snímkování z různých výšek a pohledů umožňuje získávat data s velmi vysokým prostorovým rozlišením a zároveň při dodržení vysoké geometrické a obrazové kvality snímku. Naše bezpilotní technika, stejně tak jako pracovníci jsou certifikování pro legální provoz v různých aplikačních oblastech. Naše katedra je vybavena špičkovým vybavením pro letecké snímkování:

  • multirotorový systém – Hexacopter XL,
  • motorový paraglide – PIXY,
  • multispektrální kamera – Tetracam ADC,
  • středoformátová fotogrammetrická kamera Phase One,
  • využíváme také letadla Cessna.

Výzkumný tým katedry se v oblasti UAS a dálkového průzkumu Země zaměřuje na témata krajinné ekologie, geomorfologie a archeologie. Díky spolupráci s předními evropskými odborníky můžeme zveřejňovat naše úspěchy v prestižních vědeckých časopisech. Část našich aktivit také směřuje do spolupráce s Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Mezi naše projekty s největším ohlasem můžeme zařadit:

  • sestavení metodiky pro UAS fotogrammetrii,
  • využití UAS fotogrammetrie pro hodnocení změn ve fluviální geomorfologii,
  • záchranná archeologie,
  • monitoring mělkých sesuvů,
  • monitoring obnovy lesa s využitím UAS multispektrálních analýz.

 

IMG_9127archeoIMG_0957DSC_6193mozaikaIMG_1521_stitch