Skip to main content

Dopravní modelování

V rámci výzkumného směru „Prostorové modelování geografických jevů v GIS“ se katedra geoinformatiky dlouhodobě zaměřuje na problematiku dopravních analýz a modelování. V letech 2014-2016 se katedra podílela na řešení výzkumného projektu GAČR 14-26831S (Prostorové simulační modelování dostupnosti).

Mezi nejvýznamnější publikace v této oblasti patří:

 

IVAN, I., HORÁK, J., ZAJÍČKOVÁ, L., BURIAN, J., & FOJTÍK, D. (2019): Factors Influencing Walking Distance to the Preferred Public Transport Stop in selected urban centres of Czechia. GeoScape, 13(1), 16–3016–30. https://doi.org/10.2478/geosc-2019-0002

BURIAN, J., ZAJÍČKOVÁ, L., IVAN, I., & MACKŮ, K. (2018): Attitudes and Motivation to Use Public or Individual Transport: A Case Study of Two Middle-Sized Cities. Social Sciences 2018, Vol. 7, Page 83, 7(6), 8383. https://doi.org/10.3390/SOCSCI7060083

HORÁK, J., BURIAN, J. A KOL. (2019): Prostorové simulační modelování dopravní dostupnosti s empirickou studií Olomoucka a Ostravska. Česká geografická společnost, Praha.

EL QUADRHIRI, A. A., BURIAN, J., ANDALOUSSI, S. J., EL MORABET, R., OUCHETTO, O., & SEKKARI, A. (2018): Fast-Tracking Application for Traffic Signs Recognition In Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of ICCVG 2018.

ZAJÍČKOVÁ, L., BURIAN, J., VOŽENÍLEK, V., IVAN, I., HORÁK, J. (2017): City population’s behavior in public transportation, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June – 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 417-424 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.051

BURIAN, J., ZAJÍČKOVÁ, L., POPELKA, S., RYPKA, M. (2016): Spatial aspects of movement of Olomouc and Ostrava citizens, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol III, pp. 439-446, doi:10.5593/sgem2016B23

VOŽENÍLEK, V., BURIAN, J. (2016): Accessibility zones of the university according to students’ transportation preferences, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol III, pp. 19-26, doi:10.5593/sgem2016B23

ZAJÍČKOVÁ, L. (2015): Mobile Application for Acquiring Geodata on Public Transport Network. In: Symposium GIS Ostrava 2014 Geoinformatics for Intelligent Transportation. DOI: 10.1007/978-3-319-11463-7_19

KOUKOL, M., ZAJÍČKOVÁ, L. MAREK, L., TUČEK, P. (2015): Fuzzy Logic in Traffic Engineering: A Review on Signal Control. Mathematical Problems in Engineering. Vol 2015, p. 1-14. DOI: 10.1155/2015/979160. 

IVAN I., HORÁK J., ZAJÍČKOVÁ L. (2014): Theoretical and real public transport flows – daily commuting in the Czech Republic.Proccedings of the International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE 2014 Belgrade. 27-28 November 2014, 938–946. ISBN 978-86-916153-2-1.

ZAJICKOVA, L., VOZENILEK, V., BURIAN, J., TUCEK, P. (2014): Demand specifications for geodata within a public transport system. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-10-0 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1, 555-562 pp., DOI: 10.5593/SGEM2014/B21/S8.071

TUČEK, P., RYPKA, M., TUČKOVÁ, M., MAREK, L., ZAJÍČKOVÁ, L., BURIAN, J. (2014): Spatial complexity of transport infrastructure in Czech Republic. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-12-4 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 3, 877-884 pp., DOI: 10.5593/SGEM2014/B23/S11.111

BURIAN, J., ZAJÍČKOVÁ, L., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V., LANGROVÁ, B., BOORI, M. (2014): Traffic intensity changes and their influence on spatial distribution of suburbanization. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-10-0 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1, 895-902 pp., DOI: 10.5593/SGEM2014/B21/S8.114

HORÁK, J., IVAN, I., FOJTÍK, D., BURIAN, J. (2014): Large scale monitoring of public transport accesibility in the Czech Republic. 15th International Carpathian Control Conference – ICCC 2014, p. 157 – 163, IEEE, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843589, ISBN: 978-1-4799-3527-7

BURIAN, J., MAREK, L., PÁSZTO, V., TUČKOVÁ, M., TUČEK, P., ZAJÍČKOVÁ, L., CHRUDIMSKÁ, J. (2013): Quantification of threat of selected natural hazards to transport infrastructure: Case study of the Zlin region. SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-954-91818-9-0 / ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, Vol. 1, 535 – 542 pp

HEISIG, J., BURIAN, J., MIŘIJOVSKÝ, J. (2011): Změny intenzity osobní automobilové dopravy a vliv na prostorovou diferenciaci suburbanizace. Perner’s Contacts. Ročník 6, číslo 1, 446 stran

HEISIG, J., BURIAN, J. (2010): Míra generalizace při vizualizaci tras pohybu obyvatelstva. Geodetický a kartografický obzor, 2010, 3, ISSN 0016-7096

BURIAN, J., HEISIG, J. (2009): Motivace pohybu návštěvníků centra Olomouce. Urbanismus a územní rozvoj 4/2009, Ústav územního rozvoje, s. 88-93, ISSN: 1212-0855.