Úspěšná cena děkana 2021

Po roce se opět uskutečnila Cena Děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kde soutěží studenti ze svými bakalářskými, magisterskými nebo doktorandskými pracemi. Katedra byla opět vidět a naši studenti se umístili na nejvyšších příčkách.

Vědy o Zemi Bc. kategorie byla na 3. místě Alexandra Plachtová na 1. Ondra Biemann.

V Mgr. sekci na prvním místě Minha Noor Sultan.

V Ph.D. sekci 1. Radek Barvíř 2. Jakub Koníček a 3. Markéta Beitlová.

V posterové sekci 3. Minha Noor Sultan, 2. Jakub Koníček a 1. Leonard Luz. 

Celkovým vítězem se stal Ondra Biemann.

 

Gratulujeme!