Specialista GIS pro ZABAGED

Volné pozice pro dva vysokoškoláky geografického/geodetického zaměření pro aktualizaci a rozvoj dat Základní báze geografických dat.  Obě jsou služební místa pod názvem Referent zeměměřictví a katastru nemovitosti. Podrobnější informace naleznete na:
https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Volna-mista.aspx