Soutěž O cenu děkana 2023

Dne 4. května 2023 se koná studentská soutěž O cenu děkana. Přihlášení soutěžícíh a odevzdání prací je do 1. května 2023.
Studenti bakalářského i magisterského studia neváhejte a přihlašte se do sekce Vědy o Zemi!