Semestrální práce ACART

V rámci obhajoby semestrálních prací studentů pátého ročníku v předmětu ACART, vznikly zajímavé tematické mapové aplikace, o které je škoda se nepodělit. Turistická mýdla představuje aplikace https://turistickamydla.cz/mapa/; sportovně laděné příznivce zaujme mapa fotbalových klubů v Olomouci https://acart.rollergis.cz/ nebo běžecké traily v Olomouci https://gis.upol.cz/traily/ ; (vylepšenou) mapu dětských hřišť v Olomouci najdete na http://lukasprilesky.cz/; a pokud by se někdo chystal do Liberce mrkněte na průvodce https://storymaps.arcgis.com/stories/6989f5ab3aed41d89b88453a250df496.