Publikační činnost

All Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce Článek v recenzovaném časopise dle světové DB Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce Článek v recenzovaném časopise Článek v impaktovaném časopise Ostatní Článek ve sborníku z konference