Web design evaluation of the Crisis Map of the Czech Republic using eye-tracking

Rok vydání
2013
Citace
Brychtová, A., Pászto, V., Marek, L., Pánek, J.(2013): Web design evaluation of the Crisis Map of the Czech Republic using eye-tracking .SGEM 2013 Conference Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd., 1065-1072s.ISSN 1341-2704 

Autoři:

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference