Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)

Rok vydání
2000
Citace
Bíl, M.(2000): Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy) .In: Prášek, J.: Současný stav geomorfologických výzkumů, sborník referátů z mezinárodního semináře v Nýdku ---, 3-7s.