Using geovisual analytics in Google Earth to...

Rok vydání
2015
Citace
- Marek, L., Tuček, P., & Pászto, V. (2015). Using geovisual analytics in Google Earth to understand disease distribution: a case study of campylobacteriosis in the Czech Republic (2008–2012). International journal of health geographics, 14(1), 7, DOI: 10.1186/1476-072X-14-7

Autoři:

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise