User Evaluation of Map-Based Visual Analytic Tools

Rok vydání
2019
Citace
Popelka, S., Herman, L., Řezník, T., Pařilová, M., Jedlicka, K., Bouchal, J., Kepka, M., Charvat, K. (2019) User Evaluation of Map-Based Visual Analytic Tools, ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(8), 363; doi:10.3390/ijgi8080363

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise