Tvorba a používání prostorových vizualizací z pohledu autorkoprávní

Rok vydání
2011
Citace
Vondráková A. (2011): Tvorba a používání prostorových vizualizací z pohledu autorkoprávní . Sborník 19. mezinárodní konference „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání", 5 s.s.