Third dimension in noise visualization – a design of new methods for continuous phenomenon visualization

Rok vydání
2021
Citace
Beran, D., Jedlička, K., Kumar, K., Popelka, S., Stoter, J. (2021) Third dimension in noise visualization – a design of new methods for continuous phenomenon visualization, The Cartographic Journal, 10.1080/00087041.2021.1889450

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise