Skip to main content

The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas

Vaníček, T., Popelka, S. (2023) The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(3), 95, https://doi.org/10.3390/ijgi12030095
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2023
Autoři: