The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas

Rok vydání
2023
Citace
Vaníček, T., Popelka, S. (2023) The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(3), 95, https://doi.org/10.3390/ijgi12030095

Autoři:

Mgr. Tomáš Vaníček
Doktorand (interní)
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise