Skip to main content

Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe

Macků, K., Caha, J., Pászto, V., & Tuček, P. (2020). Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(5), 320. https://doi.org/10.3390/ijgi9050320
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2020
Autoři: