Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe

Rok vydání
2020
Citace
Macků, K., Caha, J., Pászto, V., & Tuček, P. (2020). Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(5), 320. https://doi.org/10.3390/ijgi9050320

Autoři:

Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise